KEURINGEN EN INSPECTIES

NEN 3140 Keuringen

NEN 3140 keuringen en inspecties zijn erg belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers en uw bezittingen. Werken met of aan elektrische installaties/apparaten kan een risico met zich meebrengen. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlamboog, brand of explosie kan enorme gevolgen hebben. Onze NEN 3140 keuringen en inspecties bieden u de zekerheid dat uw installaties en apparaten veilig kunnen worden gebruikt.

Wat zijn NEN 3140 keuringen?

Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin wordt aangeven dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN 3140. De NEN3140 inspectie is niet wettelijk verplicht maar wel noodzakelijk.
NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft alle eisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Daarom is de norm van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Door de norm NEN 3140:2011, de nieuwste versie van de norm, te volgen, verzekert u zich ervan dat u aan alle mogelijke relevante wet- en regelgeving voldoet.
De implementatie van NEN 3140:2011 is één ding, maar uw installaties en systemen moeten ook worden gekeurd en geïnspecteerd. Daarvoor zijn de NEN 3140 keuringen en inspecties. Tijdens de NEN 3140 keuringen en NEN 3140 inspecties wordt gekeken of alle relevante eisen worden nageleefd en of uw installaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als uw laagspanningsinstallaties worden goedgekeurd, kunt u erop vertrouwen dat ze veilig blijven functioneren. Wanneer de installaties niet aan de norm voldoen, moet u maatregelen

implementeren om te zorgen dat ze wel weer veilig kunnen worden gebruikt.

Wilt u weten wat NEN 3140 keuringen en inspecties voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak met ons!

Tel.: +31 (0) 

Haydnstraat 3
6661 BR Elst

©2020 door Spaan Elektro Service.